Posted on Jan 8, 2007

DELF B1

Dzisiaj, w przerwie w pracy zapisalam sie w Instytucie Francuskim na egzamin z jezyka francuskieg na poziomie DELF B1 (Diplôme d’Étude en Langue Française).
Międzynarodowy Ośrodek Studiów Pedagogicznych ALTE.
DELF i DALF są jedynymi oficjalnymi dyplomami wydawanymi przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej, uznanymi na całym świecie i ważnymi bezterminowo. Zaświadczają o umiejętnościach kandydata w zakresie znajomości języka francuskiego (w piśmie i w mowie). Sklądają się ze wszystkich czterech kompetencji wyznaczających opanowanie języka: rozumienie ze słuchu i wypowiedź ustna, rozumienie tekstu pisanego i wypowiedź pisemna. Poświadczają znajomość podstawowych i średnich umiejętności komunikowania się w języku francuskim we wszystkich sytuacjach życia codziennego. Odzwierciedlają szerszą znajomość języka i kultury francuskiej oraz umiejętność wypowiedzi w różnych dziedzinach.

Ponizej zdjecie wnetrza budynku Instytutu Francuskiego, z okresu gdy sluzyl on jako hala dworca.

2 Comments