Posted on Mar 17, 2008

Mashup, czyli jak fajne pokazywać dane

Przeglądając ostatnio (powiedzmy od początku roku) sieć coraz częściej natrafiałam na słowo “mashup”. Pojawiało się ono w różnych miejscach, przy zupełnie różnych informacjach. Ostatnio czytając blog MediaCafePolska spotkałam to słowo po raz kolejny,
a co najważniejsze z zamieszczoną definicją:
mashup – kombinacja treści z różnych serwisów, jak np. Google, Amazon, Blogger, del.icio.us, flickr etc., coraz częściej stosowany przez media i firmy spoza branży mediowej

Postanowiłam przyjrzeć się bliżej temu zjawisku. W pierwszej kolejności udałam się na stronę Wikipedii i dowiedziałam się, że mashup to aplikacja webowa, która łączy dane z więcej niż jednego źródła w jedno zintegrowane narzędzie. (Słowo mashup pojawiło się po raz pierwszy w przemyśle muzycznym, muzyczny mashup polega na tworzeniu utworów poprzez łączenie kilku już istniejących)

Wg Wikipedii wyróżnić można kilka typów mashup:
consumer mashups, czyli mashup dla konsumentów, najlepszych przykładem są chyba mapy Google
data mashups, czyli mashup z danymi, który łączy te same dane, ale z różncyh źródeł, np. łączenie kilku czytników RSS w jeden
business mashups, czyli mashup dla biznesu, będący kombinacją dwóch poprzednich, istotnymi elementami są tutaj łączenie danych, prezentacja oraz możliwości wspólnej pracy, dzięki czemu narzędzie może znaleźć biznesowe zastosowanie

Istnieje jeszcze mashup telekomunikacyjny, polegający na otrzymywaniu usług telekomunikacyjnych z różnych źródeł (firm), ale połączonych w zintegrowane rozwiązanie. Jest to inna forma konwergencji.

Definicję mashup podaje również blog Google Polska:
strony typu mashup umożliwiają wykorzystanie istniejących aplikacji (np. takich jak Kalendarz Google czy Mapy Google) w nowej, często bardzo innowacyjnej formie. Korzystając więc z publicznie dostępnych interfejsów API (API — Application Programming Interface) można w bardzo krótkim czasie stworzyć swoja własną, spersonalizowaną stronę www.

Istotnym elementem tej definicji jest wspomnienie interfejsów API, bez których łączenie danych byłoby niemożliwe. Przykładowo w zeszłym tygodniu swoje API udostępniły m.in. YouTube, polski BlogFrog.

Internetowy gigant – Google – opracowuje obecnie narzędzie do edycji mashup, czyli Google Mashup Editor (testy beta). Jest to narzędzie w technologii AJAX umożliwiające developerom szybkie i łatwe tworzenie prostych aplikacji webowych z usług Google. Tutaj zamieszczone są screencasty z tego narzędzia, można się przekonać czy jest ono coś warte.

Lista przykładów mashup znajdziecie na blogu Krzysztofa Urbanowicz, MediaCafePolska (link).

Z kolei Wikipedia podaje jeszcze kilka innych narzędzi do tworzenia mashup. Wspomniany już Google Mashup Editor, Yahoo Pipes, Microsoft Popfly.

 

 

 

Zabieram się teraz do zapoznania z Pipes, więc powinna się pojawić wkrótce jakaś opinia.