Posted on Dec 1, 2009

Turcja w Europie: przezwyciężając błędne koło

Poza spotkaniem z Alexem Stubbem, demosEuropa zorganizowała w dniu wczorajszym jeszcze jedno spotkanie z utytułowanym Finem. Był nim Martti Ahtisaari, były prezydent Finlandii, laureat Pokojowej Nagrody Nobla oraz szef Niezależnej Komisji ds. Turcji.

Wraz z Albertem Rohanem zaprezentował on drugi raport komisji zatytułowany “Turcja w Europie: przezwyciężając błędne koło”. Zawiera on m.in. informacje nt obecnej sytuacji Turcji, stanu negocjacji dot. przystąpienia Turcji do UE.

Unia Europejska zdecydowała traktować Turcję jak każdy inny kraj. Proponowanie innych rozwiązań (“strategiczne partnerstwo”, “specjalny status”) powoduje tylko osłabienie pozycji UE w oczach tureckich euroentuzjastów, bez których negocjacje nigdy się nie powiodą. W ostatnich latach poprawiła się pozycja Turcji w regionie. Mają oni pozytywne stosunki z większością sąsiadów, ostatnio nawet z Armenią. Przystąpienie Turcji do UE w znacznym stopniu zwiększy jej gospodarczy potencjał oraz rolę na arenie międzynarodowej. Obawy, które obecnie hamują negocjacje są w pewnym stopniu bezpodstawne. Turcja zostanie przyjęta do Unii tylko jeśli spełni wymagania (wdroży acquis communautaire), a wtedy nie powinna już stanowić zagrożenia. Skorzysta na tym zarówno Unia, jak i Turcja.

Martti Ahtisaari in Warsaw, demosEuropa from Aleksandra Biolik on Vimeo.

Raport można pobrać ze strony Komisji. Jest dostępny w języku angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim i tureckim.