Posted on Dec 1, 2009

UE jako globalna potęga

Dzisiaj wchodzi w życie Traktat Lizboński, który zmienia niektóre zasady funkcjonowania Unii Europejskiej; nadaje jej jednolitą strukturę oraz osobowość prawną. Ponadto wprowadza on dwa ważne stanowiska: Przewodniczącego Rady Europejskiej (jakby prezydenta) oraz szefa unijnej dyplomacji, który powoła korpus dyplomatyczny UE.

Wczoraj w Warszawie odbyło się spotkanie (zorganizowane przez demosEuropa) z ministrem spraw zagranicznych Finlandii, Alexandrem Stubbem. W swoim wykładzie, zatytułowanym “The EU as a global power”, poruszył on ważne kwestie dotyczące przyszłości Unii Europejskiej:

  • wyzwania wewnętrzne (rozwój swobodnego przepływu, skupienie się na nowym dużym projekcie jakim kiedyś było wprowadzenie euro)
  • wyzwania zewnętrzne (wykorzystanie szans jakie daje wspólny korpus dyplomatyczny)
  • wyzwania globalne (bliskie kontakty z Rosją, sojusz z USA)

Na zakończenie Alex Stubb przedstawił pięć swoich pomysłów, dzięki którym można poprawić pozycję UE w trzech wspomnianych powyżej punktach. Po pierwsze, Unia musi pozostać liberalna, otwarta i konkurencyjna. Po drugie, Unii potrzebny jest nowy duży projekt, najprawdopodobniej związany z odnawialnymi źródłami energii. Po trzecie, należy zmienić system finansowania i tworzenia budżetu, przejść od subwencji dla rolnictwa do finansowania innowacji. Po czwarte, powinniśmy jak najlepiej wykorzystać nowe struktury dyplomatyczne UE. Po piąte, ministrowie zagraniczni poszczególnych krajów Unii powinni działać wspólnie i na czele z Catherine Ashton działać na rzecz rozwiązywania kryzysów na świecie.

Udało mi się zarejestrować większość przemówienia Ministra Stubba. Zapraszam do obejrzenia, temat jest ciekawy, a Alex Stubb przedstawia swoje wizje i poglądy w bardzo przystępny sposób.

Alex Stubb in Warsaw, demosEuropa from Aleksandra Biolik on Vimeo.

Tekst wykładu dostępny jest na stronie Ambasady Finlandii.