Posted on Oct 10, 2010

Jak widzą nas inni?

Czyli narodowe stereotypy. W formie plakatu. Autorstwa Yanko Tsvetkova.

Stereotyp (z gr. stereos – “przestrzenny”, typos – “wzorzec”, “odcisk”) – konstrukcja myślowa, zawierająca komponent poznawczy (zwykle uproszczony), emocjonalny i behawioralny, zawierająca pewne fałszywe przeświadczenie, dotyczące różnych zjawisk, w tym innych grup społecznych. [za wikipedia]

Europe According to Poland

Europa oczami Polaków

Europa oczami Niemców

Europa oczami Niemców

Europa oczami Francuzów

Europa oczami Francuzów

Europa oczami Rosjan

Europa oczami Rosjan

Europa oczami Brytyjczyków

Europa oczami Brytyjczyków

Europa oczami Włochów

Europa oczami Włochów

Europa oczami Amerykanów

Europa oczami Amerykanów

Ameryka Południowa oczami Amerykanów

Ameryka Południowa oczami Amerykanów