Posted on Oct 6, 2012

suki na placu Grzybowskim

suka po hebrajsku. po polsku kuczka, czyli szałas.

hebrajskie święto sukot. przypominające wędrówkę Izraelitów po pustyni, do Ziemii Obiecanej. Również święto plonów. rozpoczyna się 5 dni po święcie Jom Kippur. Trwa 7-8 dni.

Centralnym punktem Sukot jest budowanie szałasu (hebr. „suka”), w którym powinno się spożyć przynajmniej jeden posiłek dziennie. W sprzyjających warunkach pogodowych, często całe życie rodzinne przenosi się pod dach z gałęzi.
W suce symbolicznie wita się wyjątkowych gości (z jęz. aramejskiego „uszpizin”). Są nimi Abraham, Izaak, Jakub, Mojżesz, Aron, Józef oraz Dawid. Tradycją jest również zapraszanie do swojego szałasu tych, których nie stać na własny.

na placu Grzybowskim można obejrzeć suki zaprojektowane przez warszawskich (i nie tylko) architetków. nie są to typowe szałasy. każdy jest inny. współczesny. nietypowy.